good电影网

good电影网

医者有治热入血室之证者,尚其深思愚言哉。按∶附子、肉桂,皆气味辛热,能补助元阳,然至元阳将绝,或浮越脱陷之时,则宜用附子而不宜用肉桂。

且甘草亦并无反鲢鱼之说,矧同食者若干人,何独一人偏受其灾。且石膏原具有发表之性,其汗不出者不正可借以发其汗乎?

 咸入血分,故又善消瘀血,治妊妇胎殇未下。无论中风、伤寒,入阳明后皆化为温,是温病者伤寒之归宿也。

 又服一剂能进饮食,且觉腹中凉甚,遂去芍药将附子改用五钱,后来又将干姜减半,附子加至八钱,服逾十剂,大便日行四五次,所下者多白色冷积,汤药仍日进一剂,如此五日,冷积泻尽,大便自止。若热之重者,麻黄宜用一钱,生石膏宜用一两。

如太阳经名为太阳寒水之经,此原因足太阳之府命名,而手太阳亦名太阳寒水之经者,是以足经而连带其手经也。 盖脑髓神经原借血为濡润者也,而所需之血多少,尤以适宜为贵。

其根下行直达黄泉,禀地之阴气最浓,是以性凉长于退热。少阴之病寒者居多,故少阴篇之方亦多用热药。

Leave a Reply